A NEA-UN-15-SZ-0369 pályázati azonosító számú "Jubileumi Nagytábor" projektünk honlapja itt érhető el.

A NEA-UN-15-M-0751 pályázati azonosító számú "Közösségi Hely" projektünk honlapja itt érhető el.

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

Tisztelt Tag!

Tisztelettel meghívom, az Erős Fiatalokért Egyesület következő Közgyűlésére.

A Közgyűlés időpontja: 2017. május. 25. (csütörtök) 21.00 óra

            helye: 1114 Budapest, Villányi út 3.

Napirend előtti feladatok:

  1. A Közgyűlés levezető elnökének megválasztása

  2. A Közgyűlési jegyzőkönyv vezetőjének megválasztása

  3. A Közgyűlési jegyzőkönyv két hitelesítőjének megválasztása

Napirendi pontok:

1. Beszámoló az egyesületet érintő kérdésekről

2. Az Egyesület 2016. évi gazdálkodásának ismertetése

3. Az Egyesület 2016. évi közhasznú tevékenységének ismertetése

4. Döntés az Egyesület 2016. évre vonatkozó Közhasznúsági Mellékletének elfogadásáról

5. Az Egyesület 2017. évi költségvetésének és munkatervének ismertetése

6. Döntés az Egyesület 2017. évi költségvetéséről és munkatervéről

7. Egyéb

A Közgyűlés fontosságára tekintettel, minden rendes tag megjelenésére számítunk.

Akadályoztatás esetén két tanúval hitelesített meghatalmazással szíveskedjen megbízott helyettesről gondoskodni. A Közgyűlés az Alapszabály értelmében a tagok több mint 50%-ának jelenlétével határozatképes.

Amennyiben a Közgyűlés határozatképtelen, a megismételt Közgyűlést egy későbbiekben meghirdetett időpontban, változatlan napirenddel tartjuk! A megismételt Közgyűlés a megjelent tagok hányadára tekintet nélkül határozatképes!

Az alapszabály értelmében a Közgyűlés ülései nyilvánosak, azokon bárki nem tag is részt vehet tanácskozási és

szavazati jog nélkül.

Budapest, 2017. május 10.

 

Ther Tamás
elnök