Az egyesületünk 2011 óta áll fenn, hogy jogi kereteket teremtsen a Magyarországon 25, külföldön 100 éves múltra visszatekintő Schönstatti Ifjúsági Mozgalomnak.
Fő tevékenységi körünk az ifjúsági csoportok szervezése, működtetése, valamint ezen csoportok nyári táboroztatásának és közösségi alkalmainak lebonyolítása, országos és regionális ifjúsági találkozók szervezése. Csoportjainkban fontos szerepet kap a családi életre való nevelés, a fiatalok önismeretének és önállóságának fejlesztése. Az oktatási tevékenységként az önművelés, önképzés kap fontos szerepet. Hiszünk a kisközösségek jellemformáló és megtartó erejében, ilyen csoportok kialakításán dolgozunk Budapesten és országszerte. Tapasztalataink szerint ezek a közösségek nagyban segítik az olyan alapvető értékek fejlesztését, mint az egymás iránti felelősségvállalás, a nyitottság, a tolerancia vagy az elköteleződésre való képesség. Táboraink során nagy hangsúlyt fektetünk a környezettudatos életszemlélet kialakítására, a természet értékeinek megismertetésére és megvédésére, valamint a szabadidő értékes eltöltésére.
Az egyhetes táborokat korosztályokra és nemekre bontva, nyolc-kilenc turnusban tartjuk nyaranta. A táborok és az évközi régiós programok során a 2013-as év adatai alapján 50 fő 18 és 30 év közötti fiatal önkéntes munkájával több, mint 400 fő 7-20 év közötti gyermeknek és fiatalnak adunk lehetőséget a szabadidő értékes eltöltésére. A táborok a fiúk számára a szabadban, „nomád” körülmények között zajlanak, hogy a környezettel szorosabb kapcsolatba kerülve felismerjék annak értékeit és megtanulják, hogyan ismerhetik és óvhatják meg országunk természeti kincseit. A lányok számára szervezett táboroknál a kiscsoportos foglalkozás, kreatív feladatok és ismeretekben való gazdagodáson kívül kirándulásokkal, kulturális programokkal tesszük színessé a hetet. A táborainkban részt vevő fiatalok túlnyomó többségben a dunántúli megyékből érkeznek. Sok esetben egy családból több testvér is részt vesz a programokon, akik számára lehetőségeinkhez mérten nagycsaládos kedvezményt biztosítunk.
Az Egyesület tagjai és számos további fiatal önkéntes munkát végez az egyes programok szervezése és lebonyolítása során. Sem az egyesület vezetősége, sem a programok szervezői nem kapnak juttatást munkájukért.
Budapesten másfél éve Közösségi Helyet működtetünk a helyi fiatalok számára. A Budafoki úton bérelt 50 m2-es lakás ad otthont csoport-összejöveteleinknek, egyesületi megbeszéléseknek, vezetőképző alkalmaknak, de kötetlen programokat, angol klubot, közös ebédeket, önképző köröket is szervezünk itt. Jelenleg a hely fenntartását adományokból fedezzük.
Az Erős Fiatalokért Egyesület két fő tevékenységi körrel rendelkezik: az önkéntes munkával megvalósított nyári gyermek-táborok és régiós hétvégék szervezése, valamint az ezen programok létrehozásáért felelős fiatalok közösségének fenntartása, képzése Budapesten. Az önkéntesek 18 és 30 év közötti, tanuló vagy dolgozó fiatalok, akik adományaikból immáron közel másfél éve tartják fenn a Közösségi Helyet, ahol lehetőségük van önmaguk számára is programokat szervezni. Ezáltal a fiatalok jobban megismerhetik és támogathatják egymást mind hétköznapi feladataikban, mind az önkéntes munka során szerzett tapasztalataik megosztásával is. Jelenleg a Közösségi Helyen átlagosan 70 fiatal fordul meg hetente.
A kialakuló közösség számos különböző típusú programon találkozhat, így töltve meg élettel a Közösségi Helyet, hogy az valóban a közösség otthona lehessen. Az „otthon-élmény” segít, hogy a fiatalok önállóan, kiegyensúlyozottan végezzék egyetemi feladataikat. A jó légkör tapasztalataink szerint a fiatalokra egyre inkább jellemző pszichológiai problémák (kiüresedés, szenvedélybetegségek, elmagányosodás, céltalanság) prevencióját is segíti. A közös otthonért érzett felelősség áldozatkészségre neveli a fiatalokat, és a jóra nyitott légkört teremt, ahol mindenki úgy segít a Közösségi Hely fenntartásában, ahogy lehetőségei engedik: pénzbeli adománnyal, takarítással, programok szervezésével.
A Közösségi Helyen zajló programok a közösség épülésén kívül a fiatalok jellemfejlődésére is nagy hatással vannak, lelki és szellemi téren egyaránt. Az önkéntes tevékenységen keresztül, amely egyesületi kultúránk alapját képezi, a fiatalok rendszeresen tapasztalhatják meg, hogy adni jó. Azok, akik aktívan részt vállalnak az egyesület működtetésében, rengeteg gyakorlati tapasztalatot szerezhetnek (legyen szó pályázatírásról, pénzügyi vagy jogi alapismeretekről), és komoly felelősséget vállalnak. A csoportok vezetői pedagógiai és pszichológiai téren is sokat fejlődnek (csoportdinamika, motiváció, kiscsoportos beszélgetések moderálása), hiszen heti szinten foglalkoznak a rájuk bízottakkal. A Közösségi Hely teret enged a fiatalok elképzeléseinek és kreativitásának a programok nagy része, mint például az angol klub vagy a közös ebédek, egyéni ötletek alapján, alulról szerveződő módon születtek. A Közösségi Helyen megvalósuló kötetlen programok emellett azt a célt is szolgálják, hogy minél több emberrel ismertessük meg szervezetünket, így bővítve az értékes önkéntes munkát végző fiatalok bázisát.

1. A Közösségi Hely Fenntartása

A Közösségi Hely fenntartását a közösség tagjai rendszeres havi adományaikkal teszik lehetővé.
A támogatás lehetővé tenné, hogy azok, akik mindeddig a Közösségi Hely működtetését anyagilag vállalták, ezentúl adományaikkal olyan kezdeményezéseket támogassanak, amelyek a programkínálat bővülését, a jelenlegi programok minőségének fenntartását és emelését, a bevonható önkéntesek magasabb színvonalú ellátását biztosítják. A felszabaduló összeggel olyan régóta tervezett kezdeményezéseket indíthatnánk be, amelyeknek eddig anyagi korlátai voltak: közösségi ösztöndíj meghirdetése, szociális ösztöndíj meghirdetése, előadók meghívása a Közösségi Helyre pedagógia, társadalmi felelősségvállalás, környezetvédelem témákban, az önkéntesek utazásának támogatása, tematikus filmklubok szervezése, közösségi könyvtár megvalósítása, stb.
A Közösségi Hely fejlesztésével és a programjaink színesebbé válásával azt kívánjuk elérni, hogy a hely kihasználtsága a mostaninál nagyobb legyen mellyel több fiatalt, szélesebb korosztályt szólíthatunk meg. Szeretnénk kihasználni a jelenleg szervezett programokat nem tartalmazó délutáni órákat is, hogy a Közösségi Helyet minél többen bátran használják ne csak kötött programok keretében, de a szabadidő értékes eltöltésének céljából is. Reményeink szerint az így kialakult közösség tagjai közül többen vállalnak majd önkéntes munkát a kisebb gyermekek táboroztatása és az egyes régiós programok szervezése során.

2. Tábori felszerelések felújítása

A tábori felszereléseink a nyári táborok során komoly amortizációt szenvednek. A több, mint tíz éves sátor-parkunk, amely a táborainkban egyszerre 40-50 gyermek elszállásolására alkalmas, várhatóan egy-két éven belül javíthatatlanul tönkremegy. Ahhoz, hogy új sátrakkal és egyéb tábori eszközökkel tudjuk bővíteni a felszerelésünket, olyan mértékű részvételi-díj emelést volna szükséges bevezetnünk, amelynek megfizetése a táborainkkal leginkább megszólított nagycsaládos rétegnek komoly nehézséget jelentene. Egy jó minőségű, 4-5 gyermek elszállásolására alkalmas, „strapabíró” sátor 80-120e Ft körüli összegért kapható.

Amennyiben egyetért céljainkkal, vagy valamelyik konkrét tervünket támogatná, az alábbi számlaszámra várjuk szíves felajánlását!
Erős Fiatalokért Egyesület
MagNet Bank: 16200151-00228804