JEGYZŐKÖNYV
 
szült az ERŐS FIATALOKÉRT EGYESÜLET 1081 Budapest, Népszínház utca 16. szám alatt 2012. június 12-én, 20:00 órakor megtartott Közgyűlésén.
 
Jelen vannak:
 
a Jegyzőkönyv mellékletét képező jelenléti ívet aláíró alapító tagok.
 
Napirend előtti pont
 
A levezető elnök, valamint a jegyzőkönyvet vezető és hitelesítő személyek megválasztása
 
Napirendi pontok:
1.      Beszámoló az egyesületet érintő kérdésekről
2.      Az Egyesület 2012. évi költségvetésének és munkatervének ismertetése
3.      Döntés az Egyesület 2012. évi költségvetéséről és munkatervéről
4.      Egyéb
 
Az közgyűlés a napirendi pontokat az alábbiak szerint tárgyalta meg.
 
Napirend előtti pont – A levezető elnök, valamint a jegyzőkönyvet vezető és hitelesítő személyek megválasztása
 
1/2011.06.12. sz. határozat
A mellékelt jelenléti ív szerint jelenlévő tagok nyílt szavazással (14 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nem volt) egyhangúlag megválasztják levezető elnöknek Alföldi András tagot, jegyzőkönyvvezetőnek Guld Veronika tagot.
Az jelenlévő tagok nyílt szavazással egyhangúlag megválasztják a jelen jegyzőkönyv hitelesítésére Ther Tamás tagot.
 
A levezető elnök ezt követően köszönti a jelenlévő tagokat, valamint ismerteti az összejövetel célját és a közgyűlés menetét.
 
1. napirendi pont – Beszámolóaz Egyesületet érintő kérdésekről
 
Az Egyesület Elnöke ismerteti az Egyesület pénzügyi helyzetét a Közgyűléssel, beszámol a közhasznú jogállással kapcsolatos legújabb törvényi szabályozásokról és ennek hatásáról az Egyesület programjainak lebonyolítása szempontjából
Az Elnökség részletes tájékoztatást ad a jelenlévő tagoknak az Egyesület működéséről, valamint az őszi közgyűlés óta megtartott programjairól, azok sikerességéről.
 
2. napirendi pont – Az Egyesület 2012. évi költségvetésének és munkatervének ismertetése
 
Az Elnökség ismerteti a Közgyűléssel a 2012. évi költségvetés egyes tételeit mind a kiadási, mind a bevételi oldalon, valamint ezzel összefüggésben az Egyesület 2012. évi munkatervét.
 
A tagok a kiosztott dokumentumokat átnézik.
 
3. napirendi pont – Döntés az Egyesület 2012. évi költségvetéséről és munkatervéről
 
2/2012.06.12. sz. határozat
A mellékelt jelenléti ív szerint jelenlévő tagok nyílt szavazással (14 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nem volt) egyhangúlag elfogadják az Elnökség által benyújtott 2012. évre vonatkozó Költségvetést.
 
3/2012.06.12. sz. határozat
A mellékelt jelenléti ív szerint jelenlévő tagok nyílt szavazással (14 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nem volt) egyhangúlag elfogadják az Elnökség által benyújtott 2012. évre vonatkozó Munkatervet.
 
4. napirendi pont – Az Egyesületet érintő egyéb kérdések ismertetése és megvitatása
 
Az Egyesület Elnöke tájékoztatja a jelenlévő tagokat a felmerülő feladatokról és felhív az Egyesület tevékenységében való aktív részvételre. Az Elnökség hangsúlyozza az önkéntesség fontosságát, ismerteti az önkéntességgel kapcsolatos adminisztratív teendőket. Az Egyesület Alelnöke felhívja a tagokat a tagdíjak befizetésére.
 
További napirendi pont hiányában a levezető elnök berekeszti a közgyűlést.
 
Jegyzőkönyv lezárva.
 
k.m.f.
 
 
……………………………………
Guld Veronika
Jegyzőkönyvvezető
 
 
……………………………………
Alföldi András
Levezető Elnök
 
 
……………………………………
Ther Tamás
Hitelesítő tag
 
Mellékletek:
-         Jelenléti ív
-         2012. évi Költségvetés

-         2012. évi Munkaterv