JEGYZŐKÖNYV
 
Készült az ERŐS FIATALOKÉRT EGYESÜLET 1111 Budapest, Budafoki út 3. szám alatt 2013. május 15-én, 20:00 órakor megtartott Közgyűlésén.
 
Jelen vannak:
 
a Jegyzőkönyv mellékletét képező jelenléti ívet aláíró alapító tagok.
 
Napirend előtti pont
 
A levezető elnök, valamint a jegyzőkönyvet vezető és hitelesítő személyek megválasztása
 
Napirendi pontok:
1.      Az Elnök beszámolója az Egyesület 2012. évi tevékenységéről
2.      A 2012-es Közhasznúsági Melléklet ismertetése és elfogadása
3.      A 2013. évi munkaterv és költségvetés ismertetése és elfogadása
4.      Egyéb
 
Az közgyűlés a napirendi pontokat az alábbiak szerint tárgyalta meg.
 
Napirend előtti pont – A levezető elnök, valamint a jegyzőkönyvet vezető és hitelesítő személyek megválasztása
 
1/2012.05.15. sz. határozat
A mellékelt jelenléti ív szerint jelenlévő tagok nyílt szavazással (14 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nem volt) egyhangúlag megválasztják levezető elnöknek Ther Tamás tagot, jegyzőkönyvvezetőnek Guld Veronika tagot.
Az jelenlévő tagok nyílt szavazással egyhangúlag megválasztják a jelen jegyzőkönyv hitelesítésére Kiss Ádám tagot.
 
A levezető elnök ezt követően köszönti a jelenlévő tagokat, valamint ismerteti az összejövetel célját és a közgyűlés menetét.
 
1. napirendi pont – Az Elnök beszámolója az Egyesület 2012-ik évi tevékenységéről
 
Az Egyesület beszámol az Egyesület 2012-ben végzett munkájáról és az Egyesület pénzügyi helyzetéről. Felhívja a jelen lévő tagok figyelmét a pályázati lehetőségekre, valamint hangsúlyozza a pontos adminisztráció szükségességét.
 
2. napirendi pont – A 2012-es Közhasznúsági Melléklet ismertetése és elfogadása
 
Az Elnök felolvassa a 2012. évi Közhasznúsági Jelentést. Tárgyévben az Egyesületnek 2 131 000 Ft bevétele, 2 079 000 Ft kiadása volt. Az Egyesület az erőforrás-ellátottság mutatók közül kettőnek megfelelt. Az Egyesület által szervezett programok: táborok, közösségi alkalmak, képzés-nevelés, önkéntes és karitatív munka. Az Egyesület 2012-ben Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által Gyermekek-és fiatalok közösségeinek és ifjúsági civil szervezetek rendezvényeinek (tábor, ifjúsági program, közösségépítõ játékok) támogatására kiírt IFJ-GY-12-B-6849 azonosítószámmal rendelkező pályázat során a „BiZsaMa” ifjúsági szervezet számára kötelezettségvállalóként lehetőséget biztosított a pályázaton való részvételre. A szervezet ennek keretében 375.000 Ft támogatást nyert el. Más egyesületekkel együttműködve, a kommunikáció modern eszközeit használva az egyesület további fiatalokat kíván megszólítani. A hátrányos helyzetű családok gyermekei az Egyesület programjain minden esetben támogatással vehetnek részt, az Egyesület táboraiban 53 sokgyermekes családba tartozó gyerek, fiatal vett részt. A tagok átnézik a kiosztott dokumentumokat.
 
 
 
2/2012.05.15. sz. határozat
A mellékelt jelenléti ív szerint jelenlévő tagok nyílt szavazással (14 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nem volt) egyhangúlag elfogadják a 2012-es Közhasznúsági Mellékletet.
 
 
3. napirendi pont – A 2013. évi munkaterv és költségvetés ismertetése és elfogadása
 
Az Elnök ismerteti a 2013. évre készített munkatervet és költségvetést. Tárgyévben az Egyesület 11 tábort hirdet meg a júniustól szeptemberig terjedő időszakban, várhatóan kb. 310 fiatal részvételére számít. A táborok levezetésében kb. 42 önkéntes segédkezik majd, a táborok 3-9 napos időtartamúak lesznek. A táborok mellett az Egyesület régiós hétvégéket is szervez, kb. 30 fő részvételével számol, várhatóan 3 önkéntes segítségével zajlik majd a program. Az Egyesület további programjai: kisközösségi összejövetelek (több csoport, hetente vagy kéthetente), kirándulások, „Vértező” előadás- és programsorozat, „Borostyánkert” előadás- és programsorozat, ifjúsági hittan.
Az Egysület tervezett vagyongyarapodása 2 517 612 Ft, melyet az Egyesület az éves tagdíjakból, a programok részvételi díjából, valamint adományokból tervez előteremteni. A tervezett vagyoncsökkenés (táborok, eszközvásárlás, irodai költségek, eszközök javítása, közösségi hely fenntartása és rezsije, programok szervezési költsége) várhatóan 2 400 000 Ft, így a tervezett éves szaldó 117 612 Ft. A tagok átnézik a kiosztott dokumentumokat.
 
3/2012.05.15. sz. határozat
A mellékelt jelenléti ív szerint jelenlévő tagok nyílt szavazással (14 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nem volt) egyhangúlag elfogadják az Elnökség által benyújtott 2013. évre vonatkozó Költségvetést.
 
 
 
4/2012.05.15. sz. határozat
 
A mellékelt jelenléti ív szerint jelenlévő tagok nyílt szavazással (14 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nem volt) egyhangúlag elfogadják az Elnökség által benyújtott 2013. évre vonatkozó Munkatervet.
 
 
4. napirendi pont – Az Egyesületet érintő egyéb kérdések ismertetése és megvitatása
 
Az Egyesület Elnöke tájékoztatja a jelenlévő tagokat a felmerülő feladatokról és felhív az Egyesület tevékenységében való aktív részvételre. Az Egyesület Alelnöke felhívja a tagok figyelmét a tagdíjak befizetésére. A Felügyeleti Bizottság tagjai tájékoztatják a jelen lévő tagokat az iratkezelési szabályzatról, valamint az ezzel kapcsolatos kötelezettségekről.
 
További napirendi pont hiányában a levezető elnök berekeszti a közgyűlést.
 
Jegyzőkönyv lezárva.
 
k.m.f.
 
 
……………………………………
Guld Veronika
Jegyzőkönyvvezető
 
 
……………………………………
Ther Tamás
Levezető Elnök
 
 
……………………………………
Kiss Ádám
Hitelesítő tag
 
Mellékletek:
-         Jelenléti ív
-         2013. évi munkaterv
-         2013. évi költségvetés