JEGYZŐKÖNYV
 
Készült az ERŐS FIATALOKÉRT EGYESÜLET 1111 Budapest, Budafoki út 3. szám alatt 2014. május 20-án, 19:00 órakor megtartott Közgyűlésén.
 
Jelen vannak:
 
a Jegyzőkönyv mellékletét képező jelenléti ívet aláíró tagok.
 
Napirend előtti pont
 
A levezető elnök, valamint a jegyzőkönyvet vezető és hitelesítő személyek megválasztása
 
Napirendi pontok:
 
1.      Beszámoló az egyesületet érintő kérdésekről
2.      Az Egyesület új Szervezeti-működési Szabályzatának elfogadása
3.      Az Egyesület 2013. évi gazdálkodásának ismertetése
4.      Az Egyesület 2013. évi közhasznú tevékenységének ismertetése
5.      Döntés az Egyesület 2013. évre vonatkozó Közhasznúsági Mellékletének elfogadásáról
6.      Az Egyesület 2014. évi költségvetésének és munkatervének ismertetése
7.      Döntés az Egyesület 2014. évi költségvetéséről és munkatervéről
8.      Egyéb
 
Az közgyűlés a napirendi pontokat az alábbiak szerint tárgyalta meg.
 
Napirend előtti pont – A levezető elnök, valamint a jegyzőkönyvet vezető és hitelesítő személyek megválasztása
 
1/2014.05.20. sz. határozat
A mellékelt jelenléti ív szerint jelenlévő tagok nyílt szavazással (15 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nem volt) egyhangúlag megválasztják levezető elnöknek Ther Tamás tagot, jegyzőkönyvvezetőnek Ther Péter Pál tagot.
Az jelenlévő tagok nyílt szavazással egyhangúlag megválasztják a jelen jegyzőkönyv hitelesítésére Fehér Gábor tagot.
 
 
A levezető elnök ezt követően köszönti a jelenlévő tagokat, valamint ismerteti az összejövetel célját és a közgyűlés menetét.
 
 
1. napirendi pont – Beszámoló az egyesületet érintő kérdésekről
 
Az Egyesület Elnöke ismerteti az egyesületet érintő főbb kérdéseket. Külön kitér a benyújtandó közhasznúsági jogállás nyilvántartásba vétele iránti kérelemmel kapcsolatos jogszabályi változásokra, hangsúlyozza az ezekkel járó feladatok mielőbbi ellátásának fontosságát.
Ismerteti továbbá az Egyesület Elnökségének szándékát egy, a Családok a Családért Egyesület tulajdonában lévő pilisszentléleki ingatlan hosszú távú használatba vétele iránt. Az ingatlan az Egyesület feladatait és tevékenységét lenne hivatott szolgálni.
A közgyűlés ezt követően felhatalmazza az Egyesület Elnökét az ingatlannal kapcsolatos tárgyalások lefolytatására.
 
2/2014.05.20. sz. határozat
A mellékelt jelenléti ív szerint jelenlévő tagok nyílt szavazással (15 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nem volt) egyhangúlag felhatalmazzák Ther Tamás tagot, hogy a pilisszentléleki ingatlannal kapcsolatos tárgyalásokat lefolytassa.
 
 
2. napirendi pont – Az Egyesület új Szervezeti-működési Szabályzatának elfogadása
 
Dr. Szabó András, a Felügyeleti Bizottság tagja ismerteti a Szervezeti-működési Szabályzat szükségességének és hasznosságának okait. Kitér a Szervezeti-működési Szabályzat funkciójára. Ezt követően kiosztja a Szervezeti-működési Szabályzat elfogadásra szánt tervezetét.
A jelen lévő tagok átnézik a kiosztott dokumentumokat.
 
3/2014.05.20. sz. határozat
A mellékelt jelenléti ív szerint jelenlévő tagok nyílt szavazással (15 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nem volt) egyhangúlag elfogadják az Egyesület Szervezeti-működési Szabályzatát.
 
 
3. napirendi pont – Az Egyesület 2013. évi gazdálkodásának ismertetése
 
Az Egyesület Elnöke beszámol a jelen lévő tagoknak az Egyesület pénzügyi helyzetéről. Ezt követően ismerteti a 2013. évben történteket, egy átfogó képet nyújtva ezzel a jelen lévő tagoknak. Kitér a gazdálkodásban szereplő egyes tételekre, majd kiosztja a dokumentumokat.
A jelen lévő tagok átnézik a kiosztott dokumentumokat és megteszik hozzászólásaikat.
 
 
4. napirendi pont – Az Egyesület 2013. évi közhasznú tevékenységének ismertetése
 
Az Egyesület Elnöke ismerteti az Egyesület 2013-ban végzett közhasznú tevékenységét, összegzi a tanulságokat. A jelen lévő tagok megvitatják a felvetett kérdéseket, megteszik hozzászólásaikat és átnézik a kiosztott dokumentumokat.
 
 
5. napirendi pont – Döntés az Egyesület 2013. évre vonatkozó Közhasznúsági Mellékletének elfogadásáról
 
Az Egyesület Elnöke az Egyesület közhasznú tevékenységének ismertetését követően átadja a szót a Felügyeleti Bizottságnak. A Felügyeleti Bizottság megteszi észrevételeit és elfogadásra javasolja a 2013. évre vonatkozó Közhasznúsági Mellékletet.
 
4/2014.05.20. sz. határozat
A mellékelt jelenléti ív szerint jelenlévő tagok nyílt szavazással (15 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nem volt) egyhangúlag elfogadják a 2013. évre vonatkozó Közhasznúsági Mellékletet.
 
 
6. napirendi pont – Az Egyesület 2014. évi költségvetésének és munkatervének ismertetése
 
Az Egyesület Elnöke a 3. napirendi pontban megtörténtekre támaszkodva beszámol a jelen lévő tagoknak az Egyesület pénzügyi helyzetéről, ismerteti az Egyesület lehetőségeit és kilátásait.
Dr. Körmendi Anikó, a Felügyeleti Bizottság tagja javasolja egy közös elektronikus adatbázis készítését az Egyesület közhasznú tevékenységének nyilvántartásához, továbbá az eszközvásárlások nyilvántartását. A jelen lévő tagok megteszik hozzászólásaikat.
 
 
7. napirendi pont – Döntés az Egyesület 2014. évi költségvetéséről és munkatervéről
 
A jelen lévő tagok megvitatják az Elnökség által felvetett kérdéseket, megteszik hozzászólásaikat és átnézik a kiosztott dokumentumokat.
 
5/2014.05.20. sz. határozat
A mellékelt jelenléti ív szerint jelenlévő tagok nyílt szavazással (15 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nem volt) egyhangúlag elfogadják az Egyesület 2014. évre vonatkozó költségvetését.
 
6/2014.05.20. sz. határozat
A mellékelt jelenléti ív szerint jelenlévő tagok nyílt szavazással (15 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nem volt) egyhangúlag elfogadják az Egyesület 2014. évre vonatkozó munkatervét.
 
 
 
Az Egyesület Elnöke ezt követően tájékoztatja a jelenlévő tagokat a felmerülő feladatokról és felhív az Egyesület tevékenységében való aktív részvételre. Az Egyesület Alelnöke felhívja a tagok figyelmét a tagdíjak befizetésére.
 
További napirendi pont hiányában a levezető elnök berekeszti a közgyűlést.
 
Jegyzőkönyv lezárva.
 
k.m.f.
 
 
……………………………………
Ther Péter Pál
Jegyzőkönyvvezető
 
 
……………………………………
Ther Tamás
Levezető Elnök
 
 
……………………………………
Fehér Gábor
Hitelesítő tag
 
Mellékletek:
-          Jelenléti ív
-          Szervezeti-működési Szabályzat
-          Az Egyesület 2013. évre vonatkozó Közhasznúsági Melléklete
-          Az Egyesület 2014. évi költségvetése és munkaterve